Uroczyste Otwarcie Sezonu Bojerowego Flotylli Północnej

Zarząd K.Ż. VI-King Człuchów uprzejmie prosi o zaszczycenie swoją osobą uczestnictwa w naszej uroczystości, która odbędzie się w K.Ż. VI-King Człuchóww dniu 01.12.2018 o godz.11 00.

W programie:
1. Godz.11 00 – Przywitanie Gości. Charakterystyka Klubu
2. Godz.11 15 – Przedstawienie Wybitnych Postaci Polskich Bojerów i ich osiągnięć
3. Godz.11 40 – Wręczenie Odznaczeń PZŻ i 50-Lecia Floty Polskiej DN, Wręczenie okolicznościowych znaczków Flotylli Północnej
4. Godz.12 00 – Wystąpienia Zaproszonych Gości
5. Godz. 12 30 – Przejazd do Ośrodka Kotlinka na okolicznościowy „poczęstunek”

Udział w naszej Uroczystości potwierdziło ok.40 gości.
Bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa z adnotacją nocleg (tak/nie)

Pozdrawiam Serdecznie
Gienek Macugowski P-39
tel.kontaktowy 601 856 788

Post Author: VI-KING