Komunikat Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia

Zarząd podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z przeprowadzeniem wyborów Władz Klubu. Oznacza to przedłużenie kadencji obecnych organów do czasu wyboru nowych, nie później niż 60 dni od zakończenia stanu epidemii.

Post Author: VI-KING