Uroczyste Otwarcie Sezonu Bojerowego Flotylli Północnej

Zarząd K.Ż. VI-King Człuchów uprzejmie prosi o zaszczycenie swoją osobą uczestnictwa w naszej uroczystości, która odbędzie się w K.Ż. VI-King Człuchóww dniu 01.12.2018 o godz.11 00. W programie: 1. Godz.11 00 – Przywitanie Gości. Charakterystyka Klubu 2. Godz.11 15 – Przedstawienie Wybitnych Postaci Polskich Bojerów i ich osiągnięć 3. Godz.11 40 – Wręczenie Odznaczeń PZŻ […]