Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Klubu Żeglarskiego VI-KING w Człuchowie zwołuje na dzień 24.09.2021 o godz. 18.00 pierwszy termin, 18.15 drugi termin Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie klubu nad jez. Rychnowskim. Szczegóły planowanego porządku obrad w załączniku.

Półkolonie – informacja

Zapraszamy wszystkie dzieci zapisane na półkolonie żeglarską na przystani VI-KING w dniach 28 czerwiec do 2 lipca na godz 9.30 do 15.30. Jednocześnie przypominamy o odpowiedni ubiorze i czapce . Jak co roku czekamy na was i zaczynamy odliczanie.

Komunikat Zarządu w sprawie Walnego Zgromadzenia

Zarząd podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z przeprowadzeniem wyborów Władz Klubu. Oznacza to przedłużenie kadencji obecnych organów do czasu wyboru nowych, nie później niż 60 dni od zakończenia stanu epidemii.